Kristus v nás, ta naděje slávy!

    Bible Koloským 1:27

O nás


  • Všichni v církvi Kristusvnas věříme v živého Ježíše Krista.
  • Jsme lidé, které Ježíš zachránil, uzdravil, vysvobodil, ochraňuje, bezpečně provází životem
  • Naše životy proměňuje Kristova láska. Každý z nás jsme se svobodně rozhodli, aby byl naším Králem. Věříme, že už teď a tady je možné žít jiný, Boží život a mít jistotu, že v každém okamžiku je Ježíš s námi.
  • Věříme v nadpřirozený životní styl, kdy se Ježíš, skrze Ducha svatého, může v nás a mezi námi plně projevit a tak jsme svědky toho, co Ježíš konkrétně dělá v našem každodenním životě doma, v práci.


Co děláme?
Vyznání víry


  • Věříme v Ježíše Krista, který zemřel a vstal z mrtvých. Je stále živý a miluje nás. Jsme zachránění jeho milosti skrze jeho smírčí smrt na kříži. Věříme v milujícího, věčného a spravedlivého Boha, našeho Otce, který stvořil nebe a zemi.

  • Věříme v Ducha Svatého, který byl seslán na zem, aby byl naším učitelem, rádcem a přítelem a který nás uvádí do veškeré pravdy a poznání Krista. Věříme, že Bible je inspirována Bohem a je autoritativním měřítkem pro náš život.

  • Věříme, že všichni lidé budou jednou souzeni za své činy a že v Kristu máme věčný život. Věříme, že církev tvoří všichni, kteří uvěřili v Krista jako svého zachránce (spasitele) a je jejich Pánem.

AktualityScházíme se v neděli dopoledne od 10:00-12:00


Kde?
Centrum volného času, Hrádek 115

Čas?
10:00 - 12:00
Shromáždění v Hrádku

TERMÍN:

10. Prosince => 10:00 - 12:00

MÍSTO:

Centrum volného času

Hrádek 115.


Příběhy


Ježíš mne miluje... miloval mne dříve, než já Jeho.
Skutečné příběhy o Boží lásceKázání, vyučování

Kontaktujte nás